ATI Fiji White sand 1-2mm

  • Artnr: atifin

Beskrivning av artikel

ATI Fiji White Sand

Inte det typiska kalciumkarbonat substratet som annars är väldigt vanligt.

Hög renhet, fin, vit grus för saltvattensakvarier (1,0 till 2,0 mm kornstorlek)

1. Hög renhet:

Sanden är 99,6% ren kalcium- och magnesiumföreningar.

2. En vit sand ger egenskaper som tex att den reflekterar ljuset tillbaka uppåt

3. Tung o bra:

På grund av dess högre densitet än annan aragonit sand  är Fiji Vit sand från ATI  tyngre vilket hjälper till när man vill behålla sandbottnen jämn i sitt akvarium.

ATI rekommenderar ett lager på cirka 2 cm. DSB minst 8-10cm.

På grund av den lilla kornstorleken hos sanden, kommer ansamling av Detrius och annat undvikas om man har tillräcklig ström.

Sanden bör tvättas flera gånger med osmosvatten före användning i akvariet. Damm, som alltid produceras pga friktion under transport etc skall tvättas ut så  gott det går. Men dammet är inget skadligt för djuren i karet.